Weekly News

Technische opleidingen moeten blijven innoveren

mei 31, 2017

Techniek speelt een sleutelrol binnen alle sectoren van onze economie. Techniek is de toekomst. Maar de technologie verandert in rap tempo en dat vraagt om anders geschoold personeel. Om aan die vraag te kunnen (blijven) voldoen zullen de opleidingen zich moeten aanpassen. Het een kan niet zonder het ander.

Slimme en Gezonde Stad: uitstoot weren

apr 7, 2017

Een betere luchtkwaliteit, weinig geluidsoverlast en een slimme inrichting van de stad hebben een positief effect op de gezondheid van mensen in steden. Om dit te verwezenlijken heeft het ministerie van Infrastructuur & Milieu het programma Slimme en Gezonde Stad (SGS) opgezet. Maar hoe pak je dat nou aan? Op welke manier kunnen we echt winst boeken als het gaat om ‘gezonde steden’?    

‘Behandel je dief als klant’

dec 16, 2016 Bijna elke winkeleigenaar heeft weleens te maken gehad met diefstallen of ingeslagen ramen. Criminaliteit blijft voor veel van hen een groot probleem. Maar ze kunnen zich wapenen. Bijvoorbeeld met trainingen voor het personeel of technologische snufjes.

Cybersecurity blijft mensenwerk

dec 16, 2016 De financiële sector lijkt koploper in cybersecurity, omdat juist die sector afhankelijk is van het vertrouwen. “De consument gaat er namelijk vanuit dat financiële instellingen de security en privacy goed inrichten.” Nu de andere sectoren nog.

‘Man in the middle’ nodig voor oplossen complexe veiligheidsvraagstukken

dec 16, 2016

De maatschappij, een gemeenschap of een bepaalde branche veiliger maken: de drijfveer voor verandering binnen het veiligheidsdomein is duidelijk. Maar vaak gaat het ook om complexe vraagstukken met veel partijen, die om een neutrale regisseur vragen. Van Aetsveld, specialist in verander- en projectmanagement, voorziet hierin.

Soft controls in opkomst om veiligheid in ondernemingen te verbeteren

dec 16, 2016

Riskonet helpt bedrijven met het identificeren van risico’s, de keuze in beveiligingsmaatregelen en het voorkomen van calamiteiten. En ze helpen professionals zich te ontwikkelen in risicocultuur en asset risk management. Ofwel de hard skills. Aan de andere kant van het spectrum bevindt zich Safety Improvement Company, een adviesbureau voor veiligheidsverbetervraagstukken. Dit bureau combineert de vakgebieden arbeid- en procesveiligheid en organisatieontwikkeling en richt zich derhalve meer op de soft skills. Beide bedrijven signaleren de heruitvinding van het belang van soft skills voor effectief risicomanagement.

“Arbeidsveiligheid mag niet onderschat worden”

dec 16, 2016

Het aantal direct dodelijke bedrijfsongevallen stijgt dit jaar tot boven de honderd, zo is de verwachting van deskundigen. Door preventief te werk te gaan, kan dit voorkomen worden. Het wordt tijd dat arbeidsveiligheid de aandacht krijgt die het verdient, stelt Rob van de Walle, mede-eigenaar van de Apply Groep.