Weekly News

Over de noodzaak van succesvolle gemeenten

dec 20, 2017

We staan voor grote uitdagingen. Het klinkt als een uitgewrongen cliché. Maar daarmee is het niet minder waar. We moeten ons land wapenen tegen klimaatverandering. Dat betekent inzetten op een fossielarme energievoorziening en een circulaire economie. Maar daarnaast is een meer op de natuur afgestemde landbouw nodig en moeten we een antwoord vinden op de voortgaande trek naar de stad, de blijvende noodzaak van een toekomstbestendige regionale economie en de gevolgen van de voortgaande digitalisering. Al deze uitdagingen lijken zich ver van ons bed af te spelen, maar in werkelijkheid raken ze ons dichtbij huis.

Militaire innovatie voor onze veiligheid

dec 20, 2017

Als directeur van de MIVD  is Onno Eichelsheim eindverantwoordelijk voor de levering van dreigingsanalyses, inlichtingen aan politici en militaire commandanten. De missie van Hans Hillen, voorzitter van Stichting NIVD, is Defensie en het bedrijfsleven met elkaar verbinden. Doel? Meer middelen, innovatie binnen de Krijgsmacht en versterking van de industriële innovatiekracht.

Instabiliteit ideaal voor terroristische groeperingen

dec 20, 2017

De huidige golf van voornamelijk jihadistisch terrorisme zoals we die nu kennen heeft ervoor gezorgd dat we in Nederland al een aantal jaar in het op één na hoogste dreigingsniveau leven. Stabiele internationale betrekkingen zijn juist nu hard nodig, maar deze wankelen, onder andere door het onvoorspelbare buitenlandbeleid van de Verenigde Staten.

Hoe kunnen we de veiligheid in Nederland naar een hoger plan tillen?

dec 20, 2017

Bij een (ernstige) gebeurtenis worden er door de samenleving altijd twee vragen gesteld. Enerzijds willen wij graag weten wat er zich precies heeft afgespeeld. Wij willen de ‘waarheid’ weten om dergelijke gebeurtenissen in de toekomst te kunnen voorkomen en de veiligheid te verbeteren. Anderzijds willen wij ook weten wie daarvoor verantwoordelijk en/of schuldig zijn. Weinigen hebben zich echter gerealiseerd dat je voor de beantwoording van deze beide vragen moet kunnen beschikken over twee wettelijk gescheiden en afzonderlijke onderzoeken.

Digitale fraude: Dat overkomt mij niet

dec 20, 2017

Gestolen data, versleutelde bestanden of identiteitsfraude. Het zal de meeste ondernemers niet overkomen – denken ze. Een naïeve gedachte, want niet alleen is de kans op een hack groter dan velen denken, de gevolgen daarvan kunnen tot schade van duizenden euro’s leiden. Ondernemer Frank Landhuis: “Dan zak je door de grond heen: je bedrijf overgeleverd aan een hacker.”

BHV overal en altijd

dec 20, 2017

Overal en altijd hulp om ons heen. We rekenen er gewoon op dat we direct worden geholpen wanneer ons iets overkomt, toch? Hoe vanzelfsprekend is dat eigenlijk?

Veiligheidheidsrisico’s door communicatie en cyberattacks

dec 20, 2017

Bij een crisis moet iedereen weten wat zijn of haar rol is en met wie er gecommuniceerd moet worden. Daarom is een crisisplan zo essentieel, maar je moet er veelvuldig mee blijven oefenen. Zo ontdek je eventuele tekortkomingen in draaiboeken en wordt iedereen bewust van zijn of haar rol en verantwoordelijkheid.

Technische opleidingen moeten blijven innoveren

mei 31, 2017 Techniek speelt een sleutelrol binnen alle sectoren van onze economie. Techniek is de toekomst. Maar de technologie verandert in rap tempo en dat vraagt om anders geschoold personeel. Om aan die vraag te kunnen (blijven) voldoen zullen de opleidingen zich moeten aanpassen. Het een kan niet zonder het ander.

Slimme en Gezonde Stad: uitstoot weren

apr 7, 2017

Een betere luchtkwaliteit, weinig geluidsoverlast en een slimme inrichting van de stad hebben een positief effect op de gezondheid van mensen in steden. Om dit te verwezenlijken heeft het ministerie van Infrastructuur & Milieu het programma Slimme en Gezonde Stad (SGS) opgezet. Maar hoe pak je dat nou aan? Op welke manier kunnen we echt winst boeken als het gaat om ‘gezonde steden’?    

‘Behandel je dief als klant’

dec 16, 2016 Bijna elke winkeleigenaar heeft weleens te maken gehad met diefstallen of ingeslagen ramen. Criminaliteit blijft voor veel van hen een groot probleem. Maar ze kunnen zich wapenen. Bijvoorbeeld met trainingen voor het personeel of technologische snufjes.

Cybersecurity blijft mensenwerk

dec 16, 2016 De financiële sector lijkt koploper in cybersecurity, omdat juist die sector afhankelijk is van het vertrouwen. “De consument gaat er namelijk vanuit dat financiële instellingen de security en privacy goed inrichten.” Nu de andere sectoren nog.

‘Man in the middle’ nodig voor oplossen complexe veiligheidsvraagstukken

dec 16, 2016

De maatschappij, een gemeenschap of een bepaalde branche veiliger maken: de drijfveer voor verandering binnen het veiligheidsdomein is duidelijk. Maar vaak gaat het ook om complexe vraagstukken met veel partijen, die om een neutrale regisseur vragen. Van Aetsveld, specialist in verander- en projectmanagement, voorziet hierin.