Weekly News

Zonder circulariteit geen bouw

In de nabije toekomst kunnen we niet meer bouwen zoals we dat nu doen, omdat de grondstoffen tegen die tijd op of te duur zullen zijn. “Dat betekent dat je een heel ander ontwerp moet maken, de levensduur moet verlengen en materialen moet gaan hergebruiken”, stelt Arnoud Walrecht, die het circulaire economie team van KPMG leidt. “Als we zo doorgaan raakt het een keer op, dus moeten we onze economie anders inrichten en circulair gaan denken.”

Om dit toe te gaan passen moeten er nieuwe businessmodellen en business cases opgesteld worden. “Daarbij moet je niet alleen werken vanuit economisch kapitaal, maar juist de verbinding zoeken met ecologische en sociale factoren”, stelt Walrecht “Anders kijken naar de relatie met klanten én de business cases daarachter biedt hierin uitkomst. Gebruik in plaats van bezit van een gebouw of installatie leidt tot andere incentives die je in een circulaire economie nodig hebt. Focus op waardebehoud staat daarom centraal, zowel economisch als maatschappelijk.”


Circulair bouwen is namelijk toekomstgericht, flexibel en gericht op waardebehoud van materialen en bouwcomponenten, wat het op de lange termijn kostenbesparend maakt. Het terugwinnen van de toekomstige waarde van de materialen kan alleen door nu circulair te ontwerpen én te bouwen. “Alleen inzetten op ‘duurzaamheid’ is niet genoeg als je bedrijven en gebruikers mee wilt krijgen. Je moet ook kijken naar materialen en incentives om circulaire gebouwen slim, gezond en comfortabel te gebruiken.”


Zeker voor ondernemers is het belangrijk om over te stappen op een circulair model. “Anders loop je tegen beperkingen, zoals het opraken van grondstoffen, aan. Als je wilt blijven bestaan, moet je circulair gaan ondernemen.” vult Bernd Hendriksen aan, hoofd van de KPMG Sustainability praktijk.


Belangrijk is volgens Hendriksen vooral om die echte waarde toe te voegen. “Als we het hebben over duurzaamheid gaat het vaak over ‘minder slecht’. Met circulaire modellen helpen we bedrijven positieve impact te maken. Niet minder slecht, maar goed.”

Delen

Journalist

Related articles