Weekly News

Ahmed Aboutaleb ONDERZOEK

Welke uitdagingen moeten gemeenten trotseren?

3 vragen aan

Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam


Welke fysieke, maatschappelijke en economische uitdagingen moeten gemeentes trotseren? 

“Digitalisering, klimaatverandering en energietransitie kunnen steden ontwrichten, maar bieden ook kansen. Rotterdam heeft door haar ligging een grote opgave aan het treffen van maatregelen tegen klimaatverandering. Dat is zichtbaar in de fysieke ruimte aan de hand van dijken, waterpleinen, waterberging in parkeergarages en drijvende objecten.”


Welke maatregelen kun je als gemeente nemen om die uitdagingen het hoofd te bieden?

“Wij proberen allerlei zaken zo integraal en inclusief mogelijk op te pakken. Bij het vervangen van de riolering kijken wij bijvoorbeeld ook meteen naar het onderhoud van andere infrastructuur, zoals internetkabels en het verbeteren van de waterberging. Via het internationale netwerk 100 Resilience Cities delen wij tenslotte onze kennis en ervaringen met andere steden wereldwijd.”


Hoe belangrijk is het om de inwoners van je stad bij die maatregelen te betrekken? 

“Onze inwoners maken de stad tot wat hij is. Wij willen als gemeente een omgeving creëren waarin iedereen deel uitmaakt van de veranderingen. Een inclusieve samenleving biedt mensen nieuwe kansen door ze vaardigheden van de 21ste eeuw bij te brengen. Bewoners nemen gezamenlijk initiatieven om hun omgeving klimaat-adaptief of energieneutraal te maken. En ondernemers ontwikkelen nieuwe businessmodellen door hun daken multifunctioneel in te zetten.”

Delen

Journalist

Erzsó Alföldy

Related articles