Weekly News

Paul van de Kandelaar ADVERTENTIE

“We hebben een plicht om duurzaam met de wereld om te gaan!”

Het GSES (Global Sustainable Enterprise System) is een internationale standaard voor duurzaam ondernemen, ontwikkeld om bedrijven te helpen bij het verduurzamen van hun onderneming. “Veel bedrijven weten de stap niet te maken van idee naar uitvoer, wanneer het gaat om duurzaam ondernemen”, stelt zelfstandig ondernemer en circulaire innovatiespecialist Paul van de Kandelaar. “Het GSES helpt hen daarbij.”

Paul van de Kandelaar helpt vanuit zijn onderneming bij het begeleiden van bedrijven in de transitie naar een duurzamer onderneming. “De eerste stap is elkaar leren kennen en bewustwording creëren bij ondernemingen. Ik vertel hen over de voordelen van certificering.” Ook brengt hij hen op de hoogte van de nadelen van het niet deelnemen. “We werken toe naar een Europa waar het de norm wordt om gecertificeerd te zijn, dus je moet wel meedoen, anders lig je er in de toekomst uit.”


Een duurzame onderneming hebben is meer dan alleen je eigen product verduurzamen. “Het betekent ook dat je samenwerkt met duurzame ketenpartners, dat je kantoren duurzaam ingericht zijn en dat je woon-werkverkeer duurzaam geregeld is”, vertelt Van de Kandelaar. “Momenteel denken bedrijven nog niet echt circulair, maar daar moeten we wel naartoe. Ook bedrijven die produceren moeten hierover na gaan denken. Als je grondstoffen recycled en upcycled, hoef je deze niet langer als afval te zien.”


De GSES bestaat uit vier pijlers waarbinnen punten te behalen zijn. “Je hoeft als onderneming natuurlijk niet alle pijlers tegelijkertijd aan te pakken, maar begin daar waar het voor jouw bedrijf logisch is. Zolang bedrijven zich maar bewust zijn van het bestaan en het belang van het systeem. Begin met één pijler, en loop ze dan alle vier door.”


Registerstrateeg Pieter Jan Stokhof sluit zich hierbij aan. “Afgelopen juli kwam ik voor het eerst in aanraking met het Nationaal Duurzaamheid Instituut, omdat ze alle ondertekenaars van het grondstoffenakkoord na belden.” Stokhof helpt ondernemers bij het door ontwikkelen van hun bedrijf. “Een jaar of twee geleden dacht ik; als ik dan toch naar bedrijfsprocessen kijk, waarom zou ik dat dan niet duurzaam doen? Ik ben me toen gaan inlezen over duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Toen ik Kelly, de CEO van het NDI, sprak vertelde ze over de keurmerken die zij hanteerden. MVI zat daar nog niet bij, dus ik heb voorgesteld dat op te zetten en zo is het GSES tot stand gekomen. De vier pijlers vormen samen een geheel, het huis van de duurzaamheid. Met biodiversiteit als algemene deler boven de pijlers, en ketensamenwerking als gemeenschappelijke vloer daaronder.”


Onderdeel van het huis van de duurzaamheid zijn een aantal vragenlijsten voor ondernemers. “Het is een handvat, met praktische maatregelen die je binnen elk bedrijf zou kunnen toepassen”, stelt Stokhof. “Je kan gemakkelijk nagaan hoe je ervoor staat, wat je nog moet doen en wat je al gedaan hebt. Bij het begeleiden van ondernemers was ik zelf ook op zoek naar een praktisch hulpmiddel, het GSES is dat geworden.” Ook de onderliggende structuur van het huis is duidelijk te herkennen, omdat deze gebaseerd is op de reeds bekende ISO-normen. “Dat maakt het makkelijker om het in je bedrijf toe te passen!”


Het GSES wordt nu ook internationaal uitgerold. “Er wordt al gepraat in Brussel en er zijn al contracten met een aantal andere landen opgestart”, vertelt Stokhof. “Als je als bedrijf niet meedoet, doe je jezelf echt tekort. De concurrent doet het wel en de grondstoffen raken op. Je moet wel creatiever naar de grondstoffen die je gebruikt gaan kijken. Daar kan je maar beter gelijk al mee beginnen!”


Maar waarom is het nou eigenlijk belangrijk dat we bedrijven verduurzamen? Daar kan Stokhof kort over zijn: “Het is belachelijk dat we met z’n allen de wereld lopen te vervuilen. We moeten rentmeester zijn van de aarde die ons is toevertrouwd. Mijn kinderen en kleinkinderen willen ook van die wereld blijven genieten. We hebben een plicht om zo duurzaam mogelijk met de wereld om te gaan!"


Feit

Het Nationaal Duurzaamheid Instituut verbindt bedrijven en gemeenten met elkaar om in Nederland awareness en kennis over duurzaamheid te delen en duurzaam ondernemen te stimuleren. Het GSES is opgezet om bedrijven te helpen bij het verduurzamen van hun onderneming. Het is een internationale standaard die kijkt naar vier pijlers: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, CO2 reductie en circulair ondernemen. Meer weten? Kijk dan op www.nd-instituut.nl.

Delen

Journalist

Related articles