Weekly News

Erik Akerboom ONTWIKKELING

Veiligheid vraagt om gezamenlijkheid

Veiligheid is een zeer breed maatschappelijk thema. Deze campagne laat dat goed zien: van cybersecurity tot het belang van bedrijfshulpverlening of de positie van slachtoffers. Veiligheid omvat een veelheid aan belangrijke onderwerpen die bovendien met regelmaat het maatschappelijk en politiek debat bepalen. Bij het waarborgen van veiligheid is in toenemende mate een veelheid aan partijen betrokken. De verdere ontwikkeling in informatie- en communicatietechnologie versterkt deze trend. Ook voor de Nederlandse politie is digitalisering vanzelfsprekend een belangrijk onderwerp waarbij voor de aanpak van cybercrime en het bijdragen aan cybersecurity aansluiting wordt gezocht bij andere publieke en private partijen. De nadruk ligt daarbij in toenemende mate op het voorkomen van criminaliteit. 


In november 2001 – lang geleden – publiceerde de Nederlandse politie een rapport met de titel 'Misdaad laat zich tegenhouden' waarbij de nadruk ook toen lag op wat er kan worden gedaan om misdaad te voorkomen. En hoewel er veel in de omstandigheden is veranderd heeft die boodschap alleen maar aan belang gewonnen. Het blijkt dat zonder uitzondering veel – en veelsoortige – partijen daarbij een rol kunnen spelen. Dat is een belangrijke ontwikkeling die de politie waar mogelijk graag wil ondersteunen. Het gaat er in dit type samenwerkingsverbanden niet in eerste plaats om wat je vermeende taak is, maar welke bijdrage je kunt leveren. Dat vraagt een gemeenschappelijke inspanning, waarbij partijen in het publieke domein zo veel als mogelijk optrekken als één overheid maar waarbij ook allianties worden aangegaan met andere, publieke en private, partijen en met – al dan niet georganiseerde – burgers. 


Het is van belang dat we in gezamenlijkheid wel goed voor ogen houden dat veiligheid in een democratische rechtsstaat in de eerste plaats een voorwaarde is voor een vrije en rechtvaardige samenleving. Het (veiligheids)doel heiligt dus niet de middelen. Het recht in eigen hand nemen – eigenrichting – of alles en iedereen de hele tijd in de gaten houden – big brother – vallen dus af. We gaan steeds meer naar aanpakken waarbij velen in de samenleving een bijdrage leveren aan veiligheid maar we moeten wel gezamenlijk het speelveld bewaken. Nederland is één van de meest verbonden samenlevingen ter wereld en dat brengt risico’s met zich mee maar ook grote kansen. Of we die kansen pakken hangt logischerwijs af van of we ook zelf stappen zetten. Deze special biedt daarvoor voldoende aanknopingspunten.


Erik Akerboom

Korpschef Nederlandse politie


Delen

Journalist

Related articles