Weekly News

Prof.dr.ir . Hans Wamelink. Hoogleraar Bouwmanagement TU Delft ONTWIKKELING

Uitdagen en waarmaken

Het besef dat het anders moet, maar zeker dat het ook anders kan, is inmiddels ook doorgedrongen tot in de haarvaten van de branche. En niet alleen in visioenen van wereldverbeteraars, maar ook bij de professionals, zoals architecten, bouwers, toeleveranciers en niet in de laatste plaats de eigenaren van vastgoed zoals beleggers en woningcorporaties. De gebouwde omgeving moet verduur- zamen, zowel bij nieuwbouw als bij bestaande bouw. Om dit doel te bereiken is een multidisciplinaire aanpak een belangrijke voorwaarde.

In de zomer van 2014 begeleidde ik een Dreamteam van de TU Delft dat meedeed aan de internationale competitie Solar Decathlon. Dit team met de veelzeggende naam ‘Prêt-a-loger’ ging de uitdaging aan een oplossing te bedenken voor de verduurzaming van naoorlogse woningen in ons land. In deze competitie zijn ontwerpen van twintig teams uit de gehele wereld op een terrein bij het beroemde Chateau van de Zonnekoning gebouwd. Ze werden beoordeeld in tien wedstrijdonderdelen en Prêt-a-loger won verschillende prijzen. Na afloop van de competitie in Frankrijk is het huis gedemonteerd en op de Campus van de TU Delft herbouwd voor gebruik bij onderzoek en als inspiratiebron voor de markt.

Het Delftse team trok met haar inzending veel belangstelling van de nationale en internationale pers. Met name de keuze voor de verduur- zaming van bestaand vastgoed leidde tot zeer positieve reacties van jury en bezoekers. Het project was een voorbeeld van innovatie met grote maatschappelijke betekenis: de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Het omzetten van de wil om te veranderen in concrete daden is waar de branche nu ongeveer tien jaar actief mee bezig is. Het resultaat is inmiddels zichtbaar en een multidisciplinaire aanpak zoals het Delftse Studententeam gebruikte, blijkt ook in de praktijk een belangrijke succesfactor. Verduurzaming van de gebouwde omgeving en de transitie naar circulariteit vereisen een andere aanpak, waarbij niet geschroomd moet worden buiten gebaande paden te denken. Eigenaren van vastgoed en de overheid spelen daarin een belangrijke rol. Zij zijn in de positie om de innovatiekracht van de sector te stimuleren en te mobiliseren. Zij kunnen de markt uitdagen, bijvoorbeeld door eisen te stellen aan product en proces. Tegelijkertijd moeten ze de ruimte geven aan marktpartijen om creativiteit en innovatie een kans te geven. In die zin lijkt ook dit op de uitdaging waar de studenten voor stonden.

Delen

Journalist

Related articles