Weekly News

Bert Wessels en Doekle Terpstra (foto: Henriëtte Guest) ONDERZOEK

Technische opleidingen moeten blijven innoveren

Techniek speelt een sleutelrol binnen alle sectoren van onze economie. Techniek is de toekomst. Maar de technologie verandert in rap tempo en dat vraagt om anders geschoold personeel. Om aan die vraag te kunnen (blijven) voldoen zullen de opleidingen zich moeten aanpassen. Het een kan niet zonder het ander.

Technische skills en de juiste ondernemende attitude, zijn onderscheidende factoren en geven baangarantie op alle niveaus.   

De technische sector in Nederland is innovatief. Nederlands techniekonderwijs en de technologische ontwikkelingen staan internationaal hoog aangeschreven. De komende jaren zullen technologische ontwikkelingen en onderwijs nog meer naar elkaar toegroeien. Door digitalisering en automatisering zullen veel van de oude banen verdwijnen. Daarnaast ontstaan er door crossovers van techniek in andere sectoren weer nieuwe banen. Er blijven dus op alle niveaus mensen nodig die in de techniek werken. Goed technisch geschoold personeel zal altijd belangrijk blijven, alleen de noodzakelijke vaardigheden veranderen. En dat moet terugkomen in de opleidingen.

               

“Inmiddels kiezen 4 op de 10 jongeren voor bèta-onderwijs. Ooit leek dat een ambitieus doel, nu is het zelfs te weinig om over een aantal jaar aan de vraag naar technisch personeel te kunnen voldoen”, zegt Doekle Terpstra, aanjager van het Nationaal Techniekpact 2020.

Voorheen werd techniek voorheen gezien als vies en zwaar werk of geassocieerd met nerds. Inmiddels is duidelijk dat techniek schoon is en de toekomst heeft doordat het in bijna elke baan gaat terugkomen. Technische skills en de juiste ondernemende attitude, zijn onderscheidende factoren en geven baangarantie op alle niveaus. Terpstra: “De opleidingen zouden een vraagfinanciering moeten krijgen. Dat dwingt het onderwijs om beter te luisteren naar de vraag vanuit de sector. Het is vreemd dat enerzijds een tekort aan technisch personeel is en anderzijds technische universitaire opleidingen een numerus fixus hebben en technische vmbo-opleidingen verdwijnen. Techniek moet juist in alle curricula zichtbaar worden. Wat zijn de technische ontwikkelingen, welke rol spelen ze binnen dit vakgebied? Maatschappelijke problemen van nu vragen om een technische aanpak.”

 

Er is zeker hoop. De technische opleidingen zijn broedplaatsen van innovatie en techniektalent. Er ontstaan nieuwe ecosystemen waarin onderwijs, beroepsleven en overheden samenwerken. Terpstra: “Deze gouden driehoek zal de komende jaren van onschatbare waarde worden. Een sleutel voor succes, omdat hier aanbod en vraag beter op elkaar worden afgestemd en er wordt meegegaan met de veranderende techniek. De grootste innovaties gaan plaatsvinden in het beroepsonderwijs, in combinatie met het regionale bedrijfsleven.”

 

Een goed voorbeeld van zo’n gouden driehoek is TechWise in Twente. Een coöperatieve vereniging van onderwijs en bedrijfsopleidingen, ondernemingsorganisaties en overheidsinstellingen. Directeur Bert Wessels: “Wij willen goed technisch personeel opleiden, waar vraag naar is. Dat laatste is heel belangrijk. Er vinden enorme technologische ontwikkelingen plaats en het onderwijs moet daarin mee. Hier in de regio zijn veel technologische ontwikkelingen gaande op het gebeid van het nieuwe 5G-netwerk, sensortechnieken, drones, robotica en mechatronica. Het zijn zeer verschillende vakgebieden, maar een ding hebben ze gemeen, ze worden gestuurd door nieuwe technologische ontwikkelingen gecombineerd met ‘internet of things’. Daar hoort ander geschoold personeel bij, met verstand van industriële processen, projectmanagement en de zogenaamde 21st Century Skills, zoals ondernemen, verbinden, probleem oplossen, creatief, samenwerken, communiceren en een helikopter view.”

 

Nederland is op de goede weg, maar als we voldoende goede technici willen houden voor alle technologische vernieuwingen in onze bedrijven, dan ligt daar een grote uitdaging. Wessels: “Niet alleen voor onze regio, maar voor heel Nederland.  We moeten met elkaar het techniekonderwijs omarmen.

Er stromen jaarlijks te weinig technisch mbo-gediplomeerde jongelui de arbeidsmarkt op. TechWise wil dat aantal laten groeien dankzij excellent en vraag gestuurd mbo+ onderwijs, waarbij ontwikkeling en overdracht van vakmanschap centraal staat. Om dat te leveren integreren wij onderwijs, vakkennis en –kunde in een bedrijfsmatige context, waarbij leerlingen aan de slag gaan met vraagstukken uit het bedrijfsleven. Maar ook versterking van beroepstrots en carrièreperspectief zijn belangrijk voor meer instroom.

Daarom integreren we binnen de opleidingen de nieuwe technologieën, power skills, werken we met de nieuwste robots, CNC-machines en 3-d printers. Dit is alleen mogelijk dankzij samenwerking met andere opleidingen en bedrijfsleven. Budget is namelijk beperkt, dus slimme synergie is noodzakelijk.

 

Voor de werknemers tussen 23 en 67 jaar is het belangrijk en noodzakelijk regelmatig bij te scholen met maatwerkonderwijs om de technologische ontwikkelingen te kunnen blijven volgen.

TechWise wil de positie van Twentse bedrijven in de HTSM (maak)industrie versterken en het vestigingsklimaat voor deze bedrijven in Twente verbeteren. TechWise Twente verbindt technisch talent met de toekomst onder het motto ‘Fit for the Future’.

Feit

Doekle Terpstra is aanjager van het Nationaal Techniekpact 2020.

Doel is meer jongeren kiezen voor en leren door in de techniek en meer mensen werken in en blijven behouden voor de techniek.

Techniekpact is getekend door bestuurders uit onderwijs, bedrijfsleven, van werkgevers, werknemers, de regio’s en het rijk.

Bert Wessels is directeur van TechWise Twente / Centrum voor Innovatief Vakmanschap. In TechWise Twente werken onderwijs en bedrijfsleven samen aan technische mbo-opleidingen die aansluiten bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt.

Delen

Journalist

Tamara Franke

Related articles