Weekly News

Dr. Pieter Ballon (imec & Vrije Universiteit Brussel) DUURZAAMHEID

Steden als meest efficiënte samenleving door innovatie

De stad is in wezen de meest efficiënte, productieve en duurzame samenlevingsvorm. Het is bewezen dat de interactie tussen mensen in de stad de lonen en de creativiteit sneller dan gemiddeld doet stijgen. Helaas geldt dat ook voor negatieve effecten van interactie, zoals ongevallen, misdaden en besmettingen. Er zit dus in onze steden zowel een mechanisme dat hen continu doet groeien, maar dat hen ook op den duur onleefbaar dreigt te maken. 


En dat is waar innovatie kan helpen. Een nieuwe generatie van kleine en ‘slimme’ sensoren en actuatoren, gekoppeld aan big data analytics en cloud computing, maken het mogelijk om ICT in om het even welk object, van elektriciteitsmeters tot verkeerslichten en van armbanden tot brillen, te stoppen. Het gevolg is een continue stroom van real-time data, op basis waarvan ons energieverbruik duurzamer wordt, een modal shift in mobiliteit dichterbij komt, criminaliteit en geluidsoverlast efficiënter worden aangepakt, en waarvan ook lokaal winkelen, toerisme en de deeleconomie profiteren. In tijden van teruglopende overheidsbudgetten en stijgende complexiteit is de slimme stad geen luxe maar een noodwendigheid.


Hier zijn echter drie voorwaarden aan verbonden. Allereerst een sterke afstemming tussen verschillende technologieën onderling, tussen technologie en gebruik, en tussen de fysieke en de digitale wereld. Hierbij moeten zowel publieke als private sector betrokken zijn.

Ten tweede regulering om de negatieve aspecten van deze evolutie, zoals aantasting van de privacy of gebrekkige beveiliging, zoveel mogelijk op te vangen. Ook de private software van de drones, intelligente auto’s, apps en camera- of beveligingsnetwerken, moet gecontroleerd en gecertificeerd worden. Regulering mag niet stoppen bij de fysieke stad.

Tenslotte een duidelijke Research, Development & Innovation (RDI)-rol voor de stad. Elke organisatie die met snelle technologische vernieuwingen te maken krijgt, investeert erin. Iedereen… behalve onze steden. Die RDI moet samen gebeuren met bedrijfsleven, kennisinstellingen en, vooral, met de burger. 


Dat laatste is geen luxe. Smart cities zijn geen technocratische, maar een democratische keuze. Wat vinden we ideaal? Wat willen we per se vermijden? Hoe moeten we dat alles in de praktijk brengen? Dat zijn keuzes die we samen moeten maken. Enkel dan wordt de stad weer de oplossing in plaats van het probleem.

Feit

Dr Pieter Ballon (imec & Vrije Universiteit Brussel) is auteur van Smart Cities: Hoe technologie onze steden leefbaar houdt en slimmer maakt. LannooCampus, 2016.

Delen

Journalist

Related articles