Weekly News

Henk Kamp, minister van Economische Zaken MILIEU

‘Onderzoek en innovatie cruciaal’

Nederland heeft flinke stappen te zetten als het gaat om het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen. Minister Henk Kamp: “Op de wat langere termijn zullen we ons moeten richten op energiebesparing, hernieuwbare energie en het afvangen en opslaan van het broeikasgas CO2, zodat dit niet in de atmosfeer terechtkomt.”

‘De landelijke energiedialoog heeft veel ideeën en initiatieven opgebracht en was een goede methode om de maatschappelijke betrokkenheid bij de energietransitie te vergroten’

Onderzoek en innovatie zijn volgens Henk Kamp, minister van Economische Zaken, cruciaal voor de transitie naar duurzaamheid. Uiteraard doelt hij dan op technologische innovaties om duurzame energie en CO2-reducerende technieken verder te ontwikkelen. “Maar dat niet alleen: een innovatie in het tendersysteem bij de ontwikkeling van windenergie op zee bleek uiterst succesvol. Door het systeem was er veel minder subsidie nodig dan eerder werd ingeschat. Daarmee houden we de energietransitie voor de lange termijn betaalbaar.”

 

De komende jaren worden in Nederland de vijf grootste windparken ter wereld op zee gebouwd. De ontwikkeling van windenergie op zee zal na 2023 waarschijnlijk gestaag doorgaan. Kamp: “Op de wat langere termijn zullen we ons moeten richten op energiebesparing, hernieuwbare energie en het afvangen en opslaan van het broeikasgas CO2, zodat dit niet in de atmosfeer terechtkomt.” Deze laatste optie heet ook wel Carbon Capture and Storage (CCS). Andere kansrijke innovaties verwacht Kamp van hoog rendement zonnepanelen en de ontwikkeling van getijdenenergie.

 

Het kabinet stimuleert innovatie op diverse manieren. Bijvoorbeeld door het bekronen van drie baanbrekende initiatieven tot Nationaal Icoon. Meer betrokkenheid bij het onderwerp realiseerde de overheid via de landelijke energiedialoog. Tussen 7 april en 1 juli 2016 kon iedereen een reactie achterlaten op de website mijnenergie2050.nl. “Die dialoog heeft veel ideeën en initiatieven opgebracht en was een goede methode om de maatschappelijke betrokkenheid bij de energietransitie te vergroten,” zegt Kamp daarover. En via wet- en regelgeving stimuleert de overheid de transitie naar duurzaamheid. Bijvoorbeeld door de SDE+, een subsidieregeling voor hernieuwbare energietechnieken, volgens Kamp het belangrijkste stimuleringsinstrument om de transitie naar duurzaamheid op kortere termijn te realiseren. Daarnaast zijn er nog de Wet Milieubeheer die normen stelt voor het energieverbruik van bedrijven en de EPC-norm voor energiebesparing in de nieuwbouw. Via fiscale heffingen zoals de energiebelasting, de opslag voor duurzame energie en de brandstofaccijnzen wordt het gebruik van energiedragers belast. Energie die niet wordt verbruikt, levert het meest op in de transitie naar duurzame energie.

 

Maar duurzaamheid heeft niet alleen voordelen voor onze planeet. De transitie naar duurzaamheid kan daarnaast een positieve invloed hebben op de werkgelegenheid. In het Energieakkoord dat in 2013 werd gesloten met het bedrijfsleven, milieuorganisaties en andere overheden, werd afgesproken dat in de periode 2014 – 2020 zo’n 90.000 voltijdbanen zouden worden gerealiseerd. Volgens de Nationale Energie Verkenning 2016 wordt dit doel ook gehaald. Die extra werkgelegenheid wordt zowel gecreëerd door activiteiten rond hernieuwbare energie, zoals de bouw van windparken op zee, alsook activiteiten rond energiebesparing, zoals isolatie van huizen. Kamp: “Het Energieakkoord loopt tot en met 2023 en is te beschouwen als een belangrijke eerste stap in de langere termijn energietransitie die Nederland gaat doormaken. Na 2023 zullen meer maatregelen op dit vlak nodig zijn. Naar verwachting zal het aantal groene banen dat hierdoor wordt gerealiseerd, verder toenemen.”  


Maar kan de verduurzaming Nederland ook geld opleveren?  Kamp ziet kansen voor Nederland op het gebied van windenergie op zee. “Maar ook bij de ontwikkeling van zonnetechnologie behoort Nederland tot de koplopers. We kunnen dat ook worden op het gebied van CCS. In Rotterdam is het streven om het eerste Europese demonstratieproject Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject (ROAD) nog voor 2020 te realiseren.”

 

Een belangrijke voorwaarde voor het succes van de transitie naar duurzame energie is het vinden van goede oplossingen voor de opslag van energie. Kamp: “Duurzame bronnen als wind en zon zijn niet op elk moment beschikbaar. Voor de korte termijn zijn onder andere batterijen een oplossing, maar die zijn voor seizoensopslag minder geschikt. De grootste uitdaging zit in het vinden van goede oplossingen voor de lange-termijnopslag. Daarvoor zijn innovatie en onderzoek dus broodnodig.”   

Feit

Als het gaat om het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen heeft Nederland nog flinke stappen te zetten. Binnen Europa is voor 2020 gesteld dat 20 procent van de energie uit duurzame energiebronnen moet komen. Nederland zal echter niet verder dan 14 procent komen dat jaar. Daarmee zijn we binnen de Europese Unie op Frankrijk na het verst verwijderd van de doelstelling voor duurzame energie in 2020.

Delen

Journalist

Katrien Baarendse

Related articles