Weekly News

Militaire innovatie voor onze veiligheid

Als directeur van de MIVD  is Onno Eichelsheim eindverantwoordelijk voor de levering van dreigingsanalyses, inlichtingen aan politici en militaire commandanten. De missie van Hans Hillen, voorzitter van Stichting NIVD, is Defensie en het bedrijfsleven met elkaar verbinden. Doel? Meer middelen, innovatie binnen de Krijgsmacht en versterking van de industriële innovatiekracht.

Veiligheid is Onno Eichelsheim’s core business. Als directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is hij eindverantwoordelijk voor de levering van dreigingsanalyses en inlichtingen aan politici en militaire commandanten.


“Met deze informatie kunnen zij de juiste beslissingen nemen. We doen dit werk om Nederland veilig te houden en onze militairen veilig en effectief te kunnen inzetten in binnen- en buitenland. Goede inlichtingen en een goede informatiepositie zijn letterlijk van levensbelang.”


Dit kan de MIVD onmogelijk alleen doen en daarom werkt zij samen met de AIVD en onderhoudt zij nauwe banden met buitenlandse partners. Dat is ook nodig, gezien de drie speerpunten voor 2018.  


“Allereerst de lopende en mogelijke militaire missies. Ten tweede militaire technologische vernieuwingen en tenslotte Rusland en China. Deze landen manifesteren zich steeds meer op het wereldtoneel: Russische en Chinese spionage- en hackactiviteiten tegen Nederland. Denk maar hoe Rusland via cyberattacks instabiliteit probeert te veroorzaken: de internationale rechtsorde wordt niet ondergraven met bullets, maar met bytes en soundbites.”


Momenteel wordt er meer in een Adaptieve Krijgsmacht geïnvesteerd.  “Het kabinet heeft extra geld voor Defensie ter beschikking gesteld. We komen nu echt in een versnelling en investeren in personeel, materieel IT en cyber. De innovatiekracht zit vooral bij civiele bedrijven en kennisinstituten, dus willen we graag van hun specialistische kennis gebruikmaken. We hebben een gezamenlijk belang om het innovatievermogen voor het bedrijfsleven, de krijgsmacht en de MIVD te versterken.” 


De Stichting NIDV (Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid) onderschrijft deze missie: Defensie en het bedrijfsleven met elkaar verbinden. Dit moet enerzijds leiden tot meer middelen en innovatie binnen de Krijgsmacht en anderzijds tot versterking van de industriële innovatiekracht. 

Hans Hillen, voorzitter van NIDV: “De enorme veranderingen in de samenleving door de technologische revolutie zijn dagelijks merkbaar: dat stopt niet bij de kazerne. Terwijl Nederland bezuinigde op Defensie, innoveerden de krijgsmethoden wereldwijd spectaculair. Daardoor kwamen wij dubbel op achterstand. Er komt nu wel geld bij en Defensie presenteert de Adaptieve Krijgsmacht. Dit is twee keer raak. Allereerst meer geld om achterstanden in te lopen, maar vooral voor innovatie. En ten tweede zorgt dit voor een intense samenwerking en afstemming met de industrie. Een win-winsituatie op het gebied van kennis en menskracht, bij industrie en bij Defensie.”

De oud-minister van Defensie ziet wel beren op de weg: “Allereerst wantrouwen over en weer. Defensie is gewend zich af te schermen en de industrie voelt zich bedreigd door allerlei regels, bureaucratie en lange beslistermijnen. En daarnaast moet je elkaars taal spreken en begrijpen.” 

En onze veiligheid?  “Die heeft veel meer facetten gekregen. Niet alleen bescherming met en tegen wapens, maar het raakt de totale samenleving. Cyber ontregelt, bijvoorbeeld het complete financiële systeem, ziekenhuizen of de energievoorziening. Via sociale media kan valse berichtgeving tot verdeeldheid of zelfs chaos leiden. Dus inderdaad: bytes en soundbites kunnen zeer gevaarlijk zijn.”

Delen

Journalist

Angelina Hammond

Related articles