Weekly News

Peter van Dusseldorp, directeur Veiligheid en Innovatie bij Van Aetsveld. ONDERZOEK

‘Man in the middle’ nodig voor oplossen complexe veiligheidsvraagstukken

De maatschappij, een gemeenschap of een bepaalde branche veiliger maken: de drijfveer voor verandering binnen het veiligheidsdomein is duidelijk. Maar vaak gaat het ook om complexe vraagstukken met veel partijen, die om een neutrale regisseur vragen. Van Aetsveld, specialist in verander- en projectmanagement, voorziet hierin.

“Veiligheidsproblemen kennen vaak zoveel verschillende aspecten, daarom los je ze met elkaar op”, vertelt Peter van Dusseldorp, directeur Veiligheid en Innovatie bij Van Aetsveld. Dit is dé specialist in Nederland op het gebied van projectmanagement en verandermanagement, met ervaring in alle sectoren. “Bij klanten in het publieke domein geldt bovendien dat bezuinigingen en reorganisaties ertoe hebben geleid dat zij zich meer dan vroeger richten op hun kerntaken, wat de noodzaak om samen te werken nog groter maakt.”

 

Neutrale regisseur

Het realiseren van een ‘triple helix’-aanpak, waarin de overheid de samenwerking zoekt met bedrijfsleven en kennisinstellingen, is een belangrijke voorwaarde voor het oplossen van complexe veiligheidsvraagstukken. In deze situaties bestaat een grote behoefte aan een zogeheten ‘integrale’ projectleider, ook wel een man in the middle genoemd. “Dit is iemand die niet wordt gezien als onderdeel van een van de betrokken partijen. Als externe partij zijn wij in staat om als neutrale samenwerkingsregisseur met alle partijen om tafel te gaan.”

 

Kennis uit netwerken

Van Aetsveld is onder meer betrokken bij de Task Force Brabant-Zeeland, die is opgericht om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan, en bij het beveiligen en veiliger maken van de zeehaven van Moerdijk en bijbehorende industriële complexen. Het bureau werkt als projectleider samen met verschillende partners op het gebied van handhaving en opsporing, variërend van lokale tot nationale organisaties. Kennisdeling vanuit samenwerkingsprogramma’s als de The Hague Security Delta en Twente Safety & Security maakt dat Van Aetsveld kan putten uit veel ervaring die elders is opgedaan. “Zo zorgen wij ervoor dat alle partners beter worden van kennis uit het gehele veiligheidsdomein en zo gezamenlijk beter hun doelen kunnen realiseren.”

Feit www.aetsveld.nl

Delen

Journalist

Related articles