Weekly News

Annemarie van Doorn: ”We beschikken over de juiste middelen als het gaat om duurzaamheid in de bouwsector.” ONTWIKKELING

Leiderschap gevraagd

Als we niet snel actie ondernemen, dan moeten we ons ernstig zorgen gaan maken om ons klimaat. Dat stellen Daan van Vliet en Annemarie van Doorn van de Dutch Green Building Council (DGBC) in een gesprek over het duurzaam maken van jaarlijks 15.000 gebouwen in ons land. “We hebben leiderschap nodig.”

‘Het is zaak nu al van start te gaan. Want ook al hebben we ‘nog’ dertig jaar: het is een immense opgave’

Tijdens de klimaattop in Parijs werd nog maar eens pijnlijk duidelijk hoe slecht het is gesteld met ons klimaat. De temperatuurstijging moet beperkt worden tot anderhalve graad. Ingezoomd op Nederland betekent het klimaatprobleem dat er tachtig procent minder energie verbruikt moet worden. “Vooral in woningen en utiliteitsgebouwen, want dit soort panden is verantwoordelijk voor maar liefst veertig procent van het Nederlandse energie-gebruik”, aldus DGBC-voorzitter Daan van Vliet.

Nederland heeft volgens DGBC-directeur Annemarie van Doorn een sterke positie als het gaat om duurzaamheid in de bouwsector. “We beschikken over de juiste middelen om ons snel aan te passen aan veranderende omstandigheden. Ons land wordt vaak genoemd door zogeheten internationale Green Building Councils. Logisch, want we hebben al mooie dingen bereikt. Zo staat het meest duurzame gebouw ter wereld in Limburg.”En er staat meer te gebeuren. In totaal moeten de komende jaren 15.000 – met name bestaande – gebouwen duurzaam worden gemaakt. “Willen we de doelstellingen halen, dan moet er leiderschap getoond worden”, zo stelt Van Doorn. “Niet alleen vanuit gemeenten en provincies, ook vanuit het bedrijfsleven zelf.” Van Vliet vult aan: “Het gaat immers om duizenden panden als kantoren, vliegvelden, theaters, ziekenhuizen en bedrijfsgebouwen die we jaarlijks willen aanpakken.”

De eerste stappen zijn volgens Van Vliet gezet. Zo werden een half jaar geleden de hoofdlijnen van het zogenaamde Deltaplan Duurzame Renovatie bepaald. Vanaf januari worden de ideeën geconcretiseerd. “Wat gaan we doen, en met wie? We willen er zoveel mogelijk organisaties uit de vastgoedbranche bij betrekken. Ook maken we gebruik van ons eigen netwerk door bijvoorbeeld gebouweigenaren te overtuigen van de noodzaak en voordelen van duurzaam renoveren. In de loop van volgend jaar willen we een uitgewerkt plan hebben. En daarna kunnen we dan een stap verder denken: welke wijken en utiliteitsgebouwen moeten als eerste worden aangepakt?”

Volgens Van Doorn is er oorspronkelijk, tijdens de laatste klimaattop, gesproken over 2050, maar moeten we eigenlijk gaan voor 2035. “Dat betekent wel dat we een inhaalslag te maken hebben. Als je de grote voordelen van duurzaam (ver)bouwen zichtbaar maakt voor de samenleving én toont in hoeverre Nederland daar businesswise van kan profiteren, ben je al een heel eind.” Van Vliet beaamt dat er haast geboden is. “Het is zaak nu al van start te gaan. Want ook al hebben we ‘nog’ dertig jaar: het is een immense opgave.”

Feit

Het doorvoeren van duurzame maatregelen in een bedrijfspand kan significant bijdragen aan de gezondheid en productiviteit van werknemers. Zo daalt de productiviteit van werknemers als gebouwen te warm óf te koud zijn en levert optimaal daglicht door voldoende ramen ze meer slaap op – en maakt dat ze juist weer productiever. Bron: Duurzaam Bedrijfsleven

Delen

Journalist

Wendy de Liefde

Related articles