Weekly News

Kees Boon, voorzitter PEFC Nederland DUURZAAMHEID

Kees Boon over het gebruik van duurzaam bouwmateriaal

Waar moeten we op letten bij het ontwikkelen van smart cities?

“Het is belangrijk dat er bij technologische innovaties ook integrale aandacht is voor duurzaamheid. Kijkend naar de toekomst mogen we ons niet beperken tot alléén technologische vernieuwing. Vernieuwing moet hand in hand gaan met duurzaamheid. Daarom moeten we ook goed kijken naar de klimaataspecten bij vernieuwing. Ook moeten we letten op de maatschappelijke duurzaamheid van smart cities.”


Hoe kunnen bedrijven dit doen?

“Bijvoorbeeld door gebruik te maken van duurzame materialen. Hout is een hernieuwbare grondstof die CO2 neutraal is. Daarnaast kun je er ook nog eens ontzettend veel mee doen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van hout in wegmeubilair, lantaarnpalen en gebouwen. Door hout te gebruiken kun je bijdragen aan het klimaatneutraal maken van smart cities.”


Hoe houden we de bossen waar het hout gekapt wordt duurzaam?

“Door bos duurzaam te beheren én duurzaam hout in te kopen. Bij duurzaam beheerd bos wordt rekening gehouden met de biodiversiteit, de mensen die in het bos wonen en er werken en de instandhouding van de bosoppervlakte. Gebruik van gecertificeerd hout levert een bijdrage aan het klimaat en aan duurzaam bosbeheer.” 


Delen

Journalist

Related articles