Weekly News

Jene van der Heide, Adviseur Strategied en Beleid bij het Kadaster DUURZAAMHEID

Jene van der Heide over het belang van een sensorenregister

Waarom is een sensorenregister van belang?

“Er zijn enorm veel sensoren en er komen er alleen maar meer bij, ook in de openbare ruimte. Niemand weet waar alle sensoren zich bevinden en wat ze doen. Laat staan, wat er gebeurt met de data die deze sensoren verzamelen. Die data verdwijnen veelal in databases van (buitenlandse) bedrijven, maar er kan veel meer maatschappelijks mee gedaan worden. Deze sensordata, gemeten in de openbare ruimte, zouden open moeten zijn.  Een sensorenregister wijst de weg.” 


Op welke wijze wordt verkregen data nu verwerkt?

“Je moet nu echt goed zoeken naar beschikbare en toegankelijke sensordata. En als je toegang hebt is de kwaliteit van de data vaak onbekend of kan deze niet gekoppeld worden. Hierdoor weet je niet of deze van waarde is voor jouw vraagstuk.”  


Zijn er afspraken over het gebruik van sensoren?

“Eigenlijk nog niet. Het is nú tijd om een sensorenregister voor de openbare ruimte te maken. Het zou goed zijn om hier landsbreed afspraken over te maken. Dan weten we wat waar gemeten wordt in de openbare ruimte en hoe je bij de data kan.” 


Delen

Journalist

Related articles