Weekly News

Is dit regeerakkoord het groenste ooit?

3 vragen aan Erik Stronk

Directeur van Ennatuurlijk


Mark Rutte noemt het regeerakkoord het groenste ooit.

“De doelstellingen zijn ambitieus, maar zijn ze haalbaar? Het is een enorme opgave om voor 2050 alle 6 miljoen huizen gasvrij te maken. Daarvoor is bij iedereen een sterk gevoel van urgentie nodig: overheid, bedrijfsleven en consumenten.”


Waarom zijn warmtenetten een goed alternatief voor aardgas?

“Warmtenetten zijn al duurzamer dan individuele cv’s. Doordat de bron van warmte kan worden vervangen zijn warmtenetten ook toekomstvaster. Nu wordt bijvoorbeeld vaak restwarmte uit de industrie gebruikt. Later kan dit nog duurzamer verwarmd worden door gebruik te maken van grondwarmte.”


Moet de overheid de transitie op zich nemen?

“De overheid speelt een belangrijke rol om de transitie te versnellen, maar het moet geen overheidstaak worden. Er is enorm veel geld beschikbaar in de markt. Partijen als PGGM willen investeren in het verduurzamen van energie. Dat komt de versnelling van de transitie ten goede.”


Delen

Journalist

Mark van der Heijden

Related articles