Weekly News

Integratie in de vastgoedsector

3 vragen aan Mayra Rijkse

Content director bij PROVADA


Waarom is integratie zo’n belangrijk thema?

“Enerzijds is de vastgoedsector steeds meer bezig met het integreren van technologische ontwikkelingen in gebouwen. Sensoren bijvoorbeeld, die bewegingen en gegevens registreren en daarmee een gebouw gezonder maken, denk aan luchtkwaliteit en warmte. Anderzijds heeft integratie ook te maken met hoe vastgoedprofessionals samenwerken met elkaar én met andere sectoren.”


Kun je daarvan een voorbeeld geven?

“De opkomst van zelfrijdende auto’s is een van de ontwikkelingen in de mobiliteitssector die invloed heeft op hoe we met de gebouwde omgeving omgaan. Dit heeft bijvoorbeeld impact op parkeerplaatsen. Elektrische auto’s kunnen ook voor opslag en afgifte van energie dienen. Dan komen er al drie sectoren samen.”


Hoe kan de vastgoedsector nu al rekening houden met de nog verdere toekomst?

“Er zijn ontwikkelingen die over 30 jaar gerealiseerd moeten zijn, de verduurzaming. Met energiemaatschappijen is de vastgoedsector al bezig om te komen tot oplossingen voor energieneutrale gebouwen. Ook een circulaire economie is van belang. Er zijn nu al veel mogelijkheden, maar tegelijkertijd anticipeert men op technologische mogelijkheden die nog ontwikkeld gaan worden. Dat is een uitdaging waar de vastgoedsector voor staat.”

Delen

Journalist

Mark van der Heijden

Related articles