Weekly News

Ruben Loendersloot LOGISTIEK

Hoe kunnen we de infrastructuur in Nederland verbeteren?

3 vragen aan Ruben Loendersloot

Directeur Loendersloot Groep, verkeer en meer


Hoe kunnen we de infrastructuur in Nederland verbeteren?

“We moeten vooral slimmer omgaan met wat we al hebben. De winst op laag niveau wordt vaak vergeten. Soms kan het verlengen van een voorsorteervak al de oplossing zijn. Ook moeten we gaan kijken naar het goed faciliteren van alternatieven voor de auto. Met name de komst van de E-bike biedt kansen!”


Wat moet er gebeuren om Nederland fietsvriendelijker te maken?

“Ik denk dat we vaak vergeten dat Nederland al zeer fietsvriendelijk is. Om het nog beter te maken is het belangrijk niet alleen te focussen op de infrastructuur, maar juist te kijken naar de mindset, de beleving. Let op kleine verbeterpunten en gebruik daarbij ook de kennis en ervaring van bewoners en ondernemers.”


Welke vraagstukken omtrent infrastructuur behoeven momenteel onze aandacht?

“We zouden vooral aandacht aan verkeersgedrag moeten besteden. De infrastructuur in Nederland is goed geregeld, maar men houdt zich niet altijd aan de (verkeers)regels, daardoor vermindert het effect van veel maatregelen. Daarnaast kunnen we ook nog wat leren van onze buurlanden. Het is erg druk langs onze wegen, met veel verkeersborden, wegwijzers en meer, waardoor weggebruikers afgeleid raken. In Duitsland bijvoorbeeld is dit veel minder het geval. Dat zorgt voor een rustiger wegbeeld waardoor de focus op de rijtaak beter is.”


Delen

Journalist

Related articles