Weekly News

Hoe kunnen we de energietransitie bewerkstelligen?

Drie vragen aan Richard Bosgraaf, CEO bij ValueA 


Wat is de voornaamste blokkade om de energietransitie te bewerkstelligen?

“Het waarborgen van een veilig, betrouwbaar en betaalbaar energienet is een uitdaging. Windenergie en zonne-energie zijn minder voorspelbaar. Meer in algemene zin worden vraag en aanbod minder voorspelbaar. Een intelligent energiedistributienet helpt bij het waarborgen van een veilig, betrouwbaar en betaalbaar energienet.”


Hoe kunnen we deze blokkade overwinnen?

“Op termijn speelt de opslag van energie een belangrijke rol bij het balanceren van vraag en aanbod. Vooral door een combinatie van slimme software en het kunnen opschakelen of afschakelen van fysieke componenten in het distributienet kunnen vraag en aanbod beter in balans komen. De software kan op wijk- en buurtniveau de trends in vraag en aanbod in kaart brengen. Zo kun je het distributienet slimmer maken.”


Wat zijn de eerste stappen die we dan moeten nemen?

“Een nauwkeuriger inzicht in de snelheid van de energietransitie maakt het mogelijk om tijdig te investeren in extra capaciteit in het energienetwerk of opslag daar waar het nodig is. Op deze wijze kunnen netbeheerders actief anticiperen en het distributienet verbeteren waar nodig, zodat het geen remmende factor wordt in de energietransitie.”


Delen

Journalist

Related articles