Weekly News

Lidewey van der Sluis, Ferry Koster en Roderik Hageman ONTWIKKELING

Het voordeel van traineeships

Prof.dr. Lidewey van der Sluis, Hoogleraar Strategisch Talentmanagement Nyenrode Business Universiteit
Biedt een traineeship voordeel; voor trainee en voor bedrijf?
“Een traineeship is een soort verkering. Je onderzoekt hoe goed je bij elkaar past. Wat is de cultuur van de organisatie en past die bij de trainee. Voor beide partijen nuttig.”

Wat maakt een traineeship tot een succes?
“Dat hangt van het perspectief af. Een belangrijke vraag voor organisaties is: zoek je mensen voor je organisatie of zoek je mensen die in het algemeen hoogvliegers zijn? Organisaties die voor het eerste kiezen, zoeken naar mensen waarvoor zij een podium kunnen bieden. Dat zoekproces is gebaseerd op hun eigen inschatting van de persoon. Organisaties die voor het tweede zoekpad kiezen, kiezen een trainee meer op basis van de bagage van het individu. Dat is ook subjectief, maar meer gericht op wat iemand kan en weet."

In alle gevallen is een voorwaarde voor succes dat er een goede check-in is aan het begin. Bespreek met elkaar de wensen en verwachtingen. Hoe beter die op elkaar zijn afgestemd, hoe beter hierop gestuurd kan worden, des te succesvoller het traineeship."

Wat is uw toekomstvisie op traineeships?
“Er vindt een verschuiving plaats van skills-based naar value-based selectie. Ook onder trainees. Kennis en vaardigheden verschaffen toegang tot de arbeidsmarkt, maar of je geselecteerd wordt, hangt in toenemende mate af van het sentiment in de organisatie. Zien ze het nut van traineeships? Zien ze jou zitten? Klikt het?”


Prof.dr. Ferry Koster, Professor Innovatieve Samenwerking bij TIAS en Universitair Hoofddocent Arbeid, Organisaties en Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Biedt een traineeship voordeel; voor trainee en voor bedrijf?
"Mits het traineeship goed functioneert, is het een goede mogelijkheid voor beide partijen om te zorgen voor voldoende vaardigheden en competenties. Als het traineeship bedoeld is om in de trainee te investeren, dan wordt die er beter van en dat komt ook weer ten goede van de organisatie."

"Maar vaak is er een ongelijke relatie tussen trainee en organisatie en komen verwachtingen niet overeen. Dan levert het niets op."

Wat maakt een traineeship tot een succes?

"Een traineeship waarbij je als trainee zoveel mogelijk nieuwe ervaringen opdoet is een succes. Voor trainee en organisatie. Investeringen in een trainee komen ook de organisatie ten goede. Organisaties zijn ten onrechte terughoudend om veel te investeren in trainees uit angst dat ze weer vertrekken. Maar als je niet bij elkaar past, kun je beter uit elkaar gaan. En stel dat elke organisatie in zijn trainees investeert, dan is er altijd goed opgeleid personeel. Daar profiteert iedereen van."

Wat is uw toekomstvisie op traineeships?
"Personeel is je kapitaal, dus blijf er in investeren. Maar maak professionalisering een gedeelde verantwoordelijkheid tussen opdrachtgevers en werknemers. Benut de kennis van oude rotten in het vak. Maar laat je personeel ook over de schutting kijken. En kom als organisatie van je eiland, ga meer samenwerkingsverbanden aan en investeer gezamenlijk in werknemers. Een succesvol traineeship vergroot de inzetbaarheid binnen de organisatie én op de arbeidsmarkt."


Roderik Hageman, Medeoprichter en CEO van The Talent Institute, gespecialiseerd in trainingen en opleidingen in Digitale- & Innovatie Skills, zoals Traineeships bij start-ups, scale-ups en bedrijven
Biedt een traineeship voordeel; voor trainee en voor bedrijf?
"In een goede traineeship zijn de behoeftes van het bedrijf en behoeftes voor de toekomst vertaalt naar het ontwikkelprogramma van de trainee. Dat is positief voor de organisatie omdat er op de voor hen belangrijke punten wordt ontwikkeld. Het grootste voordeel voor de trainee is dat het ‘experienced based learning’ is."

Wat maakt een traineeship tot een succes?
"Een goede combinatie van persoonlijke ontwikkeling, skill-training en het in de praktijk brengen van de geleerde kennis. Zeker met betrekking tot innovatietrajecten is persoonlijke ontwikkeling belangrijk."

"Want hoe neem je een afdeling mee in de digitale verandering waarbij de directe impact soms niet meteen duidelijk is? Hoe overtuig je je stakeholders? Ze moeten leren stevig in hun schoenen te staan. Dan heeft de digitale mindset waarop jong talent vaak wordt binnengehaald ook op de lange termijn een toegevoegde waarde voor het bedrijf. Maar wanneer zij tegen onbegrip aanlopen en niet voldoende support krijgen, passen ze zich aan en verliezen zo hun digitale meerwaarde. En nog erger, de goede zullen vertrekken."

Wat is uw toekomstvisie op traineeships?
"Traineeships zullen zich meer gaan richten op specifieke thema’s en minder algemene management traineeships. Verder verwacht ik een stijging van Traineeships waarbij het talent opdrachten doet bij verschillende bedrijven. Op de lange termijn zal hiermee de innovatie kracht van het talent alleen maar toenemen."

Delen

Journalist

Tamara Franke

Related articles