Weekly News

De stap naar ‘sociaal ongemak’

Afgelopen jaar was een jubileumjaar voor mij. Tien jaar ‘zit ik in de duurzaamheid’. Destijds stond ik aan de wieg van Dutch Green Building Council, die ik in korte tijd heb zien uitgroeien tot de grootste netwerkorganisatie op het gebied van het verduurzamen van de gebouwde omgeving, met bijna 400 participanten. 

Ook de ontwikkelingen in duurzaam bouwen volgden zich de afgelopen jaren in rap tempo op. We zijn in de afgelopen jaren compleet anders over duurzaamheid in de gebouwde omgeving gaan denken. Inmiddels onderkennen alle Nederlanders, ja zelfs politici, het belang van ‘groen’. De aandacht voor gezonde werkplekken is toegenomen. Het aantal daken dat is belegd met zonnepanelen overstijgt de doelstellingen die nog niet zo gek lang geleden zijn vastgelegd. Regeringsleiders hebben een historisch Klimaatakkoord gesloten. Dat vertaalt zich nu in scherpere regelgeving vanuit Den Haag. En ook banken, beleggers, taxateurs en bedrijfsleven beginnen zich steeds nadrukkelijker te roeren op dit onderwerp.


Maar toch begin ik, na tien jaar in de duurzaamheid, ongeduldig te worden. We moeten namelijk nog een noodzakelijke stap maken, een mentale stap naar ‘sociaal ongemak’ noem ik het maar. Ik merk dat we ons nog niet sociaal ongemakkelijk voelen als we ons maar matig om het milieu bekommeren. We schamen ons nog niet als we moeten toegeven dat onze woning geen zonnepanelen heeft. Er is nog geen lichte gêne als we op een verjaardag vertellen dat we werken in een oud is en verre van energiezuinig kantoor. En we voelen nog niet massaal de urgentie om iets aan de situatie te doen. Nog te vaak verschuilen we ons nog te veel achter excelsheets en businesscases.


Pas als we deze stap durven zetten, dan is het mogelijk om de gebouwde omgeving sneller te verduurzamen. En het is mogelijk, daar ben ik van overtuigd. Ik denk bijvoorbeeld aan roken. Of onbeschermd zonnen. Of rijden zonder gordels... Dat doe je gewoon niet meer. Die omslag heeft zich binnen zeer korte tijd voltrokken. Dat komt helemaal los van geld of businesscases. Daar zal het ook naartoe moeten met het verduurzamen van de gebouwde omgeving.


Annemarie van Doorn

Dutch Green Building Council


Delen

Journalist

Related articles