Weekly News

Wolter Elbersen: “Het gaat vooral om afval en bijproducten, zoals de schil van suikerbiet.” DUURZAAMHEID

Hoe kunnen we biomassa inzetten?

Er zijn legio toepassingsmogelijkheden voor biomassa als vervanger van fossiele grondstoffen. Niet alleen voor energie of als biobrandstof, maar ook voor het vervaardigen van bijvoorbeeld bio-plastics. “Dat is immers de natuurlijke niche van biomassa.”

Veel biomassa blijft momenteel nog onbenut

“Het beleid rondom biomassa zou zich moeten richten op het vinden van synergie tussen food en non-food toepassingen van biomassa. Als je bijvoorbeeld ethanol of biodiesel maakt, gebruik je grondstoffen die in principe net zo goed voor veevoer en zelfs voedsel ingezet zouden kunnen worden. Door die grondstoffen zo efficiënt en CO2 neutraal mogelijk te produceren kun je ze gebruiken voor non-food toepassingen.” Aan het woord is Wolter Elbersen, onderzoeker aan de  Wageningen University and Research (WUR). Volgens hem is het verder zaak om allerlei afval- en reststromen te mobiliseren. “Door bioraffinage laat je nutriënten achter voor de bodem en neem je de grondstoffen voor chemie en brandstof mee.”

Elbersen, die al twintig jaar onderzoek doet naar biomassa, signaleert over die periode een verschuiving van bio-energie naar biobased materialen. Dat is volgens hem ook de natuurlijke ‘niche’ van biomassa. “Vroeger waren we al lang blij als we energie konden halen uit biomassa, want daarmee verving je kolen. Maar daar heb je ondertussen zon en wind voor. En dus kun je de componenten in biomassa gebruiken voor andere doeleinden. Zoals chemicaliën, hoge kwaliteit warmte en voor lange afstand transport zoals vliegtuigen en scheepvaart.” 


Anton Robek, CEO en oprichter van Bio Refinery Development, ziet eveneens veel kansen voor biomassa als vervanger van fossiele grondstoffen voor chemische bouwstenen. Een goed voorbeeld noemt hij barnsteenzuur. “Barnsteenzuur, gewonnen uit maïs-afval, wordt gebruikt voor het maken van bio-degradeerbare plastic, PBS. Het is een hele interessante grondstof voor de verpakkingsindustrie, omdat het composteerbaar is.” 


Ten aanzien van de transitie van fossiele naar biobased materialen heeft Robek hoge verwachtingen van het bioraffinaderij-concept, al kan het nog wel even duren voordat de inspanningen vruchten gaan afwerpen. ”Eerst moet de technologie namelijk uitontwikkeld worden en moeten bioraffinaderijen gebouwd worden. Voordat je die bio-grondstoffen dus op grote schaal kunt produceren, ben je zo een jaar of tien verder. Maar dat het gaat gebeuren staat vast.”


Veel biomassa blijft volgens Elbersen op dit moment nog onbenut. “Het gaat vooral om afval en bijproducten, zoals de schil van suikerbiet. Die biomassa zet zich langzaam om in CO2 en in mindere mate methaan. Maar de meest waardevolle nutriënten gaan ondertussen verloren. Het is zaak om slimmer om te gaan met al dat onbenutte afval en die reststromen. Er ontstaat immers pas een markt voor biomassa als je veel volume creëert.” 

Feit

Biomassa, verkregen onder meer uit gft- en landbouwafval, maakt maar liefst 60% uit van de hernieuwbare energie die wordt geproduceerd in Nederland, zo laten cijfers van MilieuCentraal zien. Om de doelstellingen uit het Energieakkoord te halen moet dit aandeel in 2050 nog verder omhoog gebracht worden naar 1600 PJ. Wel moet ondertussen goed worden nagedacht over de inzet(baarheid) van biomassa, om de impact op biodiversiteit en voedselproductie, evenals de CO2-uitstoot bij de productie en verbrandingsprocessen in goede banen te leiden.

Delen

Journalist

Erzsó Alföldy

Related articles