Weekly News

Michel Schuurman, Sr. Programmamanager Circulaire Economie MVO Nederland MILIEU

De heilige drie-eenheid van een echt circulaire economie

Voor u ligt een special boordevol nieuwe, innovatieve technieken en producten die bijdragen aan een betere wereld. Belangrijke innovaties omdat wij door de groei van de wereldbevolking en welvaart steeds meer produceren en consumeren. Klimaatverandering, grondstoffenschaarste, de ‘verplastificering’ van ons milieu en zelfs ons voedsel, zijn vraagstukken die dringend opgelost moeten worden. 


Het wordt daarom hoog tijd dat wij onze economische principes - net als in de natuur - op kringlopen baseren en een circulaire economie realiseren. Vanuit MVO Nederland zien we steeds meer voorbeelden dat het kan, en de bedrijven die hierin vooroplopen zijn de winnaars van morgen.


Een circulaire economie begint met het ontwerpen van circulaire producten, gemaakt van niet-giftige en herbruikbare grondstoffen, bij voorkeur van hernieuwbare bronnen, en modulair opgebouwd waardoor reparatie en vervanging van onderdelen mogelijk is. Lego 2.0, zeg maar. En bij de productie ontstaat geen schadelijke uitstoot naar lucht, water of bodem. Een circulair ontworpen en gemaakt product geeft echter nog niet per se een circulair resultaat. Als de gebruiker het product vervolgens weggooit, ontstaat er nog steeds gewoon afval. Er moet dus meer gebeuren om te komen tot een circulaire economie.


Ook het circulaire proces, het tweede belangrijke element, dient goed ingeregeld te worden. Het gaat hier om de organisatorische aspecten, zoals onderhoudscontracten, het borgen van (retour)logistiek en andere ketenafspraken die ervoor zorgen dat een product dat circulair gemaakt is ook daadwerkelijk circulair kan gaan worden. Maar ook als deze afspraken er zijn, betekent het nog niet automatisch dat het ook gebeurt.


Om een echte circulaire economie te realiseren, moet een derde element aanwezig zijn: de commerciële prikkel. Iemand moet iets willen terugleveren of terughalen. Hier komen andere businessmodellen om de hoek kijken, waarbij een product wellicht niet verkocht wordt, maar als dienst geleverd wordt waarbij de producent eigenaar blijft. Of dat er bij verkoop meteen al afspraken over de terugkoop gemaakt worden. Of een statiegeldregeling. Want pas als de prikkel geborgd is, zullen de circulaire ontwerpprincipes en afspraken over retourlogistiek zijn vruchten afwerpen. Pas dan ontstaat een daadwerkelijk circulair economisch systeem dat onze welvaart meer toekomstbestendig maakt.


Geniet van de mooie voorbeelden in deze bijlage en vraag uzelf steeds af: waar kan ik mogelijk bijdragen aan het realiseren van de drie-eenheid die nodig is om de circulaire economie werkelijkheid te maken?

Feit

‘Want pas als de prikkel geborgd is, zullen de circulaire ontwerpprincipes en afspraken over retourlogistiek zijn vruchten afwerpen’

Delen

Journalist

Related articles