Weekly News

Projectmanager Concepten van Heijmans Utiliteit B.V. MILIEU

De duurzaamheidstransitie in de bouwwereld

3 vragen aan Angela Nordennen, Projectmanager Concepten van Heijmans Utiliteit B.V.

Welke ontwikkelingen zie je in de bouwwereld ten aanzien van de duurzaamheidstransitie? 

“Je ziet een verschuiving naar duurzame materialen, maar ook een zo optimaal mogelijk gebruik ervan. Digitalisering van eigenschappen van grondstoffen en producten gaat een belangrijke rol spelen. Voor de bouw zelf, maar ook voor het onderhoud. Je kunt met behulp van sensoren bijvoorbeeld in de gaten houden of er ergens sprake is van trillingen en bepaalde bouwonderdelen aan vervanging toe zijn.”

 

In hoeverre past dit in een circulaire economie? 

“In de ontwerpfase zal ook moeten worden nagedacht over het (her)gebruik van grondstoffen en materialen in termen van een levensduur-scenario. Hoe kan zo optimaal gebruik worden gemaakt van het materiaal? Welke ontwikkelingen zijn er waar je op moet anticiperen? Zoals zonnepanelen in de gevel. Je kunt bijvoorbeeld alvast een klik-systeem aanbrengen, waar ze straks in kunnen worden verwerkt.”


Hoe kan het bedrijfsleven op die ontwikkelingen inspelen?

“De circulaire economie vraagt om andere verdienmodellen, waar de huidige structuur niet op is ingericht. We zullen stapje bij stapje de nieuwe circulaire economie moeten omarmen. Daartoe zullen allerlei nieuwe discussies gevoerd moeten worden, zoals: hoe zit het met de verzekeringen voor bouwonderdelen die volgens de lineaire economie al lang afgeschreven zouden zijn?”

Delen

Journalist

Related articles