Weekly News

De consument moet centraal staan bij de verduurzaming van woningen

In het jongste Lente-akkoord uit 2015 heeft de bouwsector zijn ambities voor het verduurzamen van de woningbouw uit het akkoord uit 2008 nog verder opgeschroefd.

Financiële prikkels door energiebesparende maatregelen en hypothecaire voordelen spelen naast milieuoverwegingen een essentiële rol bij de bereidheid van de consument om te investeren in het verduurzamen van hun eigen woning. Je moet bij dat rijtje echter ook comfort en de woonbeleving niet vergeten, zegt Claudia Bouwens, programmaleider van het Lente-akkoord. “Wil iemand bijvoorbeeld graag vloerverwarming, dan is comfort misschien zijn belangrijkste motivatie. Maar als dat meteen duurzaam kan, zal hij dat zeker overwegen.”


Professionals hebben in het verleden steeds dezelfde, klassieke fout gemaakt, stelt Bas van de Griendt, eigenaar van Stratego Advies. “Door teveel de nadruk op allerlei nieuwe technologie te leggen, zonder stil te staan bij de behoefte van de consument. Maak die technologie zo toegankelijk mogelijk.”


Waar de consument bovenal behoefte aan heeft, zijn kant-en-klare oplossingen, waarbij hij stapsgewijs, passend bij zijn budget en levensfase van dat moment, allerlei maatregelen kan nemen. Is er bijvoorbeeld een kind op komst en heeft hij plannen voor een aanbouw, hoe kan hij die zo goed mogelijk isoleren? En meteen ook maar volleggen met zonnepanelen?


Bouwens maakt daarbij graag de vergelijking met de ontwikkeling van de computer. “Om het gebruik van computers voor de consument makkelijker te maken, heeft de computerbranche daar zelf allerlei oplossingen voor bedacht. Ik denk dat binnen de bouwsector ook zoiets moet gebeuren.”


Het Klimaatakkoord van Parijs en alle berichtgeving rondom de gevolgen van gaswinning in Groningen, hebben bij de consument een hoop teweeggebracht. Net zoals mensen niet langer in een Hummer rijden wordt het langzaam maar zeker ook de sociale norm om je woning te verduurzamen, denkt Van de Griendt.


Consumenten zijn meer dan ooit bereid om te investeren in het verduurzamen van hun woning, zolang ze maar niet het idee hebben dat hen iets door de strot wordt geduwd. Bouwens: “Maak de ambities tot het verduurzamen van woningen meer vraaggestuurd: wat heeft de consument nodig om tot actie over te gaan?”


Zorg in de communicatie richting consumenten voor aansprekende en betrouwbare verhalen van mensen waarmee ze zich kunnen identificeren. Bouwens: “Van mensen zoals zij zelf, zoals een buurman, die uit eigen ervaring spreekt en kan vertellen hoe hij zijn eigen warmtepomp heeft geïnstalleerd.” Van de Griendt: “Of die door middel van een app op zijn mobiel kan laten zien: ’Kijk, zoveel energie hebben mijn zonnepanelen vandaag opgewekt’.”

Feit

Volgens Europese en Nederlandse wetgeving dient alle nieuwbouw in 2021 bijna energieneutraal te zijn. Met het Lente-akkoord Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) bereidt de bouwsector zich daarop voor met onder meer Nul op de Meter woningen.

Delen

Journalist

Erzsó Alföldy

Related articles