Weekly News

BASF creates chemistry for a sustainable future

Chemie en duurzaamheid zijn op het eerste gezicht misschien onverenigbare begrippen. De realiteit blijkt echter van een totaal andere orde. Chemieconcern BASF is actief voor talrijke sectoren, ook voor de bouw, en weet met zijn concrete aanpak ons leven juist veel duurzamer te maken. “We hebben 50.000 product-toepassing-combinaties beoordeeld op duurzaamsheidsaspecten”, vertelt Senior Business Manager Pieter van Gent van BASF. “Wij maken duurzaamheid aantoonbaar”.

Duurzaamheid staat bovenaan de agenda in tal van sectoren, maar dreigt daarmee ook tot een containerbegrip uit te groeien, stelt Van Gent. Strikt genomen is een bedrijf met vervuilende activiteiten ook duurzaam wanneer daar vergroening tegenover staat. Denk aan het investeringen is bospercelen bijvoorbeeld. Greenwashing wordt dat wel genoemd, waarbij de groene investeringen in feite niet meer zijn dan een likje verf.

BASF heeft weloverwogen voor een totaal andere route gekozen, met name ook natuurlijk omdat het technologieconcern een naam heeft hoog te houden als leverancier van kwalitatief hoogwaardige oplossingen. De merkfabrikant wil zich bewijsbaar laten gelden als aanbieder van duurzame oplossingen. Het traject dat daartoe werd genomen, is een analyse van 50.000 productcombinaties. Al die combinaties werden daarbij getoetst op de meest relevante duurzaamheidsaspecten.

Pieter van Gent vertelt dat die inspanning tot doel heeft om de klanten van BASF te helpen om hun groene doelstellingen te halen en om aan de toenemende verplichtingen te voldoen. Een toepassing moet je volgens Van Gent niet alleen beoordelen op de eigenschappen van het product, maar ook op deeffecten voor, tijdens en het gebruik. Neem beton bijvoorbeeld. Het uitgebreide portfolio van BASF – Master Builders Solutions omvat onder andere hulpstoffen voor beton en mortel. 

“Voor de productie van die hulpstoffen is energie nodig. Dat proces op zichzelf genereert dus een zeker CO2-uitstoot, maar toegevoegd aan beton staat daar een veel lagere CO2-uitstoot voor beton en een langere levensduur tegenover. Gedurende de life cycle van het totale traject, dus van productie tot en met het einde van de levensduur, is er daarmee sprake van een veel duurzamer resultaat. En dat is uiteindelijk wat telt.”


50.000 productcombinaties

Nog even terug naar die enkele tienduizenden productcombinaties. Dat was uiteraard een uitputtende aanpak, maar nu heeft BASF dus precies in kaart wat de eigen chemische producten opleveren aan groene meerwaarde in hun toepassingen. “Een kwart van onze omzet wordt gegenereerd door producten die een significante duurzaamheidsverbetering opleveren”, aldus Pieter van Gent.

Mooi voorbeeld hiervan is de toepassing van akoestische gietvloersystemen. Door de moderne technologie van deze producten kan het contactgeluid in ruimtes met zo’n gietvloer tot wel 20 decibel verminderd worden. Praktijkvoorbeelden tonen aan dat de lifecyclekosten met  7% omlaag konden, terwijl de verwachte levensduur 50 jaar bedraagt. En dat maakt dit type gietvloeren bijzonder aantrekkelijk voor toepassingen in bijvoorbeeld scholen, kantoren en musea. Door de unieke eigenschappen van de gietmassa, zijn er tal van creatieve ontwerpen mogelijk en krijgt de vloer daarmee de vorm van een eigentijds kunstobject. 


Tussen de oren

Wat Van Gent sowieso constateert, is dat de duurzaamheidsbeleving steeds steviger tussen de oren komt te zitten van beslissers. Vergroening van de activiteiten is niet langer een inspanning voor de Bühne, maar vergt een gezamenlijke inspanning en levert bewijsbaar voordeel op. “De vraag naar duurzame oplossingen levert meestal ook geld op door minder materiaalverbruik, een langere levensduur en lagere onderhoudskosten”, stelt Pieter van Gent.

Belangrijk is daarom dat de resultaten concreet en verifieerbaar zijn. De akoestische gietvloeren waar we het al eerder over hadden, kunnen ook bijdragen aan het welbevinden in scholen en kantoren. En dat kan helpen het ziekteverzuim te verminderen en de arbeidsproductiviteit te verhogen. En daar worden we allemaal beter van.

Van Gent tot slot: “BASF helpt klanten dus aan de hand van concrete oplossingen hun vooruitgang op het gebied van duurzaamheid zichtbaar en tastbaar te maken. Daarbij gaat het niet alleen om materiaalkeuze, maar ook om onderhoudskosten en gezondheid. Heel concreet.”

Feit

BASF Nederland B.V.

Locatie Oosterhout

Postbus 132, 4900 AC Oosterhout 

Karolusstraat 2, 4903 RJ Oosterhout

Tel. +31 162 476 660

Fax +31 162 429 694

www.master-builders-solutions.basf.nl

basf-cc-nl@basf.com

Delen

Journalist

Related articles