Weekly News

‘De bouw is een conservatieve sector en staat pas aan begin van de vernieuwingsopgave’ ONTWIKKELING

‘Alle beroepsgroepen kunnen hun bijdrage leveren aan een groenere wereld’

Ons klimaat staat onder zware druk. Roger Cox zet zich als advocaat, adviseur, onderhandelaar, schrijver en spreker in voor duurzaamheid. Daarbij richt hij zich met name op duurzame toepassingen in de bouw. Volgens hem is het “aan ons allemaal om bij te dragen aan een beter milieu”.

‘Door op een alternatieve manier naar een probleem te kijken kun je tot duurzame oplossingen komen’

Deze zomer was één van de heetste zomers die Nederland meemaakte. Hoewel menig zonaanbidder genoot van het warme weer, is dit toch slecht nieuws. Onze planeet is in rap tempo aan het opwarmen, wat leidt tot het smelten van de poolkappen, opdrogen van vruchtbare aarde en andere milieurampen. In de wetenschap en politiek is men het er inmiddels wel over eens dat de opwarming wordt veroorzaakt door de stijging van broeikasgassen. Dit is het gevolg van menselijke activiteiten zoals het verbranden van fossiele brandstoffen, ontbossing en bepaalde industriële en agrarische activiteiten. Roger Cox zet zich in om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen en waar mogelijk terug te dringen. En dat doet hij op meer dan één manier.

 

Cox is als adviseur en onderhandelaar betrokken bij vastgoed- en gebiedsontwikkelingsprojecten. Hij focust sterk op het faciliteren van contracten en partnerschappen op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie en is daarin succesvol. Zo werd hij dit jaar opgenomen in de ‘ABN AMRO Duurzame 50’. Ook won Cox won het afgelopen jaar samen met duurzaamheidsorganisatie Urgenda de Klimaatzaak. In 2015 kreeg hij de Duurzaam Lintje uitgereikt en in 2016 werd Roger uitgeroepen tot meest invloedrijke Nederlander in de verduurzaming van de bouwsector.

 

En de bouwsector is bij uitstek een branche waar nog veel ruimte is voor vergroening. Nederland is een drukbevolkt land en we moeten volgens Cox niet alleen zorgen dat we onze footprint op het milieu verminderen, maar ook onze gebiedsontwikkeling zo inrichten dat we bestand zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering. “We hebben een enorme duurzaamheidsopgave om onze welvaart en veiligheid te bewaren. Klimaatverandering is een feit en we moeten onze steden en gebouwen aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, zoals hittestress en wateroverlast.”

 

Volgens de advocaat gaat er nog veel niet goed in ons land. “De bouw is een conservatieve sector en staat pas aan begin van de vernieuwingsopgave. Pas enkele jaren geleden landde de realiteit van klimaatverandering tussen de oren van de meeste spelers in de bouwsector en daarbuiten. Ze beseffen nog niet allemaal dat het een meerwaarde is voor zowel henzelf als voor hun omgeving om milieubewust te opereren.”

 

Creativiteit staat volgens Cox aan de basis van ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie. Zo kunnen bouwbedrijven creatief gebruik maken van materialen en gebiedsontwikkeling integraal aanpakken. Cox noemt het voorbeeld van de stad Maastricht, waarvoor hij als adviseur optreedt. De stad had last van een drukke A2 die dwars door de stad lag. Een voor de hand liggende oplossing was om de snelweg om de stad heen te laten lopen. Dit zou echter betekenen dat het groene heuvelland plaats moest maken voor een weg en dat zou nadelig zijn voor de omgeving en het milieu. In plaats daarvan is nu een innovatieve dubbeldekstunnel onder de grond aangelegd en wordt op het oude A2 tracé een groenstructuur aangelegd die de stad met het heuvelland verbindt. Wandelen en fietsen wordt hierdoor aantrekkelijker. “Door op een alternatieve manier naar een probleem te kijken kun je tot duurzame oplossingen komen.”

 

Cox benadrukt dat het niet alleen aan de overheid is of bouwbedrijven om de sector te verduurzamen. Hij is zelf het levende voorbeeld van iemand die vanuit een totaal andere branche actief bijdraagt aan het verduurzamen van de bouwsector. “Soms moet je als beroepsgroep kritisch naar je eigen rol in de samenleving kijken en creatief zijn in de rol die je kunt aannemen om te helpen in het verduurzamen van de maatschappij.”

Feit

Het moment waarop Roger Cox besloot zich in te zetten voor duurzaamheid was het moment dat hij de documentaire van Al Gore ’An Invoncenient Truth’ voor het eerst zag. Ook de documentaire Afval Is Voedsel (Cradle to Cradle) van de VPRO uit 2006 was een grote inspiratie voor de advocaat.

Delen

Journalist

Annette Hoeksema

Related articles