Weekly News

4 Slimme Smart City projecten

Langer thuis wonen

In Den Haag werken zorg- en welzijnsorganisaties, kennisinstellingen, woningcorporaties en de gemeente aan het iZi Gezond Lang Thuis-project. Het project wil kwetsbare groepen in de samenleving – ouderen, maar ook mensen met een beperking – het leven makkelijker maken met behulp van technologie, zodat ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. “Techniek heeft echter wel een ondersteunende rol: het contact met de eigen omgeving (familie, vrienden, mantelzorgers en huisarts) blijft belangrijk”, aldus programmamanager Sander Olsthoorn. “Voorop staan de wensen van bewoners en hun behoefte om zelfstandig te blijven.” De programmamanager noemt als voorbeeld een robotstofzuiger. Voor de één slechts een gadget, maar voor de ander een tool om zelf de regie over zijn leven te houden. “Met de stofzuiger kunnen mensen zelf bepalen wanneer er schoongemaakt wordt, en zijn ze minder afhankelijk van mantel- of thuiszorg.” Zoiets ‘simpels’ kan dus al het verschil maken, stelt Olsthoorn. “Evenals zorgrobot Tessa, van start-up Tinybots. Die geeft dementerende ouderen een seintje als ze hun medicatie moeten innemen of dat ze over een kwartier een afspraak hebben. Vaak wordt dit soort technologie aanbod-gedreven gerealiseerd. Dat willen wij bewust anders doen.”


Duurzame innovatie

Ook in andere delen van Zuid-Holland wordt gewerkt aan smart cities, bijvoorbeeld bij The Green Village-project. Dit platform – een samenwerking tussen onder meer wetenschappers, de TU Delft, verschillende overheden en het bedrijfsleven – heeft als doel een green village of smart city zodanig na te bootsen, dat vóór de uitrol over heel Nederland korte metten kan worden gemaakt met alle kinderziektes. Serge Santoo, manager Marketing, Communication en Co-creation van The Green Village: “De rol van de projectorganisatie is het leveren van grond, de juiste infrastructuur, netwerk en afspraken met overheden. Bijvoorbeeld stratenplannen en vergunningen. En we houden ons bezig met veiligheid en privacy. Want niet iedereen zal persoonlijke gegevens willen delen in ruil voor innovatie.”

The Green Village is een openluchtlab waar gewoond en gewerkt wordt met daarop alles wat je in een buurt kunt tegenkomen. Het lab is bedoeld voor het testen met duurzame innovatieprojecten in de woon-, werk- en leefomgeving, vertelt Santoo. “Want we weten dat cities ‘smarter’ moeten, maar op welke manier dan?” Met vrijwel alles kan geëxperimenteerd worden, omdat The Green Village een regelluw terrein is, aldus Santoo. “Over een paar weken wordt het terrein ook echt door studenten bewoond, waarbij de innovaties – denk aan slimme lantaarnpalen, onderdeel van het Smart City Hubs project van Eneco, Sustainder, Huawei en Luminext, die automatisch dimmen bij weinig drukte, palen die fijnstoffen kunnen meten, of die een signaal afgeven aan veiligheidsdiensten als het ergens té druk wordt – getest worden.”


Verbeterde leefbaarheid

In het kader van de ontwikkeling van smart cities werkt de gemeente Rotterdam momenteel hard aan het Europese subsidieproject RUGGEDISED. Per 1 november 2016 is daarmee, samen met een internationaal consortium van 34 (inter)nationale partners, gestart. Met TNO, TU Delft, Erasmus Universiteit, Eneco, Ballast Nedam Heijmans, RET, FI en KPN wordt de duurzame stad Rotterdam ontwikkeld, met de pijlers ICT, mobiliteit en energie. Dat gebeurt in Rotterdam-Zuid rondom Ahoy en winkelcentrum Zuidplein. “Dit gebied is toe aan een herontwikkeling”, stelt Albert Engels, overall coördinator van RUGGEDISED. “Daar willen we de komende jaren veel extra’s doen, zoals het creëren van werkgelegenheid, het terugdringen van de CO2-uitstoot, het opslaan van warmte in asfalt, het beter organiseren van parkeergelegenheid en elektrisch busvervoer.”

RUGGEDISED heeft als doel de leefbaarheid voor inwoners van Rotterdam te verbeteren. Engels: “De gemeente Rotterdam heeft hierbij een coördinerende rol. Overigens zijn we naast RUGGEDISED ook op regionaal niveau bezig met een zogenaamde Roadmap Next Economy; een samenwerking tussen zo’n veertig steden, marktpartijen en kennisinstellingen met als doel de economie van de metropoolregio Rotterdam/Den Haag te verbeteren. RUGGEDISED is daar eigenlijk een voorproefje van.”


Sla je energie op

Heb je het over smart cities, dan moet ook zeker het opslaan van energie uitgelicht worden. Andreas Plenk, verantwoordelijk voor de wereldwijde verkoop van energieopslagsystemen bij Alfen, legt uit. “Je moet energieopslagsystemen, laadpalen voor elektrische auto’s en slimme transformatorstations ontwikkelen en produceren, dat zijn key-elementen om smart grids te realiseren.” 

Alfen’s energieopslagsysteem, TheBattery, wordt voor diverse toepassingen ingezet. “Bij het windpark Giessenwind langs de A15 wordt, voor het eerst in Nederland, de geproduceerde energie opgeslagen om deze vervolgens in te zetten wanneer de energievraag hoog is. Op deze manier worden 5000 huishoudens van duurzame energie voorzien”, legt Plenk uit. “TheBattery kan ook worden toegepast als buurtbatterij, waarbij wijkbewoners een stukje van de batterij kunnen gebruiken om hun duurzaam opgewekte energie in op te slaan. Ook kunnen we piekbelastingen, bijvoorbeeld vanuit laadpleinen voor elektrische auto’s, met ons systeem stabiliseren.”

Het opslagsysteem wordt uitgevoerd met verschillende batterijen. “Op dit moment wordt er een mega-opslagproject gerealiseerd op basis van BMW-batterijen voor een windpark van Nuon”, vervolgt Plenk. “Autobatterijen, welke zijn toegestaan voor vervoer, maken ons opslagsysteem tevens geschikt voor mobiele toepassingen, bijvoorbeeld voor festivals. Ook tijdelijke bouwplaatsen in steden kunnen zo op een duurzame manier van energie worden voorzien. De batterij kan vervolgens weer opgeladen worden bij windmolens.”


Delen

Journalist

Wendy de Liefde

Related articles